Laadun­varmistus ja toimitus­valvonta

Laaja-alaisesti pätevöitetty ja kokenut henkilöstömme toimii eri alueilla ja erilaisissa projekteissa laadunvarmistus- ja toimitusvalvontatehtävissä. Määritämme kulloisenkin projektin laajuuden ja haastavuuden mukaisen tarkastus- ja valvontalaajuuden yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tarvittaessa tarkastaja-valvojamme suorittavat jopa päivittäistä on-site valvontaa. Kaikki tarkastaja-valvojamme ovat päteviä, kokeneita ja koulutettuja ammattilaisia suorittamaan menestyksellisesti kulloisenkin asiakastarpeen mukaiset tarkastus- ja valvontatehtävät

Indewe QC Oy:n toimitusvalvoja valvoo tilaajan edustajana toimituksen etenemistä

Toimitusvalvonta (engl. expediting) on tärkeä osa yrityksen hankintaprosessia ja ostotoimintaa. Toimitusvalvonnalla varmistetaan, että tuotannon jokainen vaihe on monitoroitu ja katselmoitu. Toimitusvalvoja varmistaa asiakasvaatimusten täyttymisen: toimittaja toimii, kuten tilausvahvistuksessa on määritelty. Harva projekti sujuu alusta loppuun, kuten on suunniteltu. Toimitusvalvonnan tehtävänä on huolehtia muutostenhallinnasta. Toimitusvalvojamme huolehtivat että muutokset ovat kaikkien osapuolten tiedossa. Valvonnan avulla mahdolliset poikkeamat sopimuksesta pystytään tunnistamaan ennalta ja näin ollen myös korjaavat toimenpiteet osataan käynnistää riittävän aikaisin.

Toimitusvalvonnan suunnittelu

Jokaiseen projektiin on tärkeää tehdä toimitusvalvontasuunnitelma.
Indewe QC Oy:n henkilöstö auttaa varmistamaan, että suunnitelma pitää sisällään kaiken oleellisen
kuten aikataulu-, kustannus-, materiaalin hallinta, logistiikka-, tuotannon tarkastus- ja
testaussuunnitelmat aikataulutettuine tarkastuspisteineen.

Toimitusvalvonnan raportointi

QC-tarkastaja raportoi toimittajan suorituskyvystä ja valvoo kustannuksien, laadun sekä aikataulun toteutumista. Säännöllisellä ja nopealla raportoinnilla varmistetaan ennakoiva toimitusvalvonta ja ehkäistään mahdollisten poikkeamien syntyminen. Kriittisissä toimituksissa kannattaa käyttää jatkuvaa QC-tarkastajan läsnäoloa kentällä. Valitettavan usein tilanne on se, että jos toimittajan luona ei olla läsnä, toimitus ei etene halutussa aikataulussa. Toimitusprojektien ongelmat johtuvat useimmiten toimitusvaatimusten väärinymmärtämisestä sekä huonosta kommunikoinnista toimittajan ja ostajan välillä.