Palvelut

Indewe QC Oy Rakennustekniset palvelut tarjoaa rakennusten tarkastus- ja asiantuntijapalveluita Varsinais-Suomen alueella.

Laadunvarmistus ja toimitusvalvonta

Pätevät QC-tarkastajat hoitavat tilaajan edustajana laadunvalvonta ja toimitusvalvontatehtäviä eri aloilla ja erilaisissa projekteissa

Koulutus

Räätälöityjä koulutuspaketteja hitsauksen, teräsrakenteiden, tarkastuksen, laadunhallinnan, auditointien / sertifiointien alueilta

Tarkastus ja sertifionti

Laaja-alaisesti pätevöitetty ja kokenut henkilöstömme toimii erilaisissa tarkastus- , pätevöinti- ja sertifiointitehtävissä.

Tekniset neuvonta- ja koordinointipalvelut

Hitsauskoordinaatioon, materiaaliteknisiin kysymyksiin ja laatujärjestelmien rakentamiseen liittyvät palvelut

Toimittaja-arvioinnit

Toimittajien ja alihankintaketjun arvioinneissa syvennytään tekniseen osaamiseen tuotannossa

Rakennustekniset palvelut

Indewe QC Oy Rakennustekniset palvelut tarjoaa rakennusten tarkastus- ja asiantuntijapalveluita Varsinais-Suomen alueella.