Tarkastus ja sertifionti

Laaja-alaisesti pätevöitetty ja kokenut henkilöstömme toimii erilaisissa tarkastus- ja sertifiointitehtävissä.

Tarkastuspalvelut

Indewe QC Oy suorittaa rekisteröityjen painelaitteiden määräaikaistarkastukset ja valmistuksenaikaiset painelaitteiden rakennetarkastukset sekä hitsaajien pätevöinnit ja hitsausmenetelmien hyväksymisen PED direktiivin vaatimusten mukaisesti DEKRA Industrial Oy:n ulkoisena resurssina ja tämän akkreditoinnin alaisena.

Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan painelaitteen käyttöturvallisuus. Tarkastuksilla ehkäistään onnettomuuksia, jotka johtuvat käyttöolosuhteiden, sisällön tai ympäristön aiheuttamasta materiaalin kuten teräksen heikkenemisestä (korroosio, halkeamat jne). Myös muut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tarkastetaan. Näitä ovat esimerkiksi painelaitteen käytön valvojan, varavalvojien ja käyttäjien pätevyys, turvallisuuslaitteiden ja -järjestelmien, kuten automatiikan, ratkaisut ja toimintavarmuus sekä ulkoisten rakenteiden kunto.

Sertifiointipalvelut

Kokeneet pääarvioijamme suorittavat johtamisjärjestelmä- ja tuotesertifiointeja DEKRA Industrial Oy:n akkreditoinnin alaisuudessa.

EN 1090-1 Kantavat teräs- ja alumiinirakenteet

EN 1090-2 Tuotesertifikaatti esimerkiksi pintakäsittelylle

EN 13084-7 Vapaasti seisovat savupiiput

EN 15085 Raideliikenteen kulkuneuvojen ja komponenttien hitsaus

ISO 3834 Hitsauksen laadunvalvonta