Tekniset neuvonta- ja koordinointi­palvelut

Hitsauskoordinointi

Autamme asiakkaitamme mm. hitsaus- ja materiaaliteknisissä
vahinko-analyyseissä, korjaussuunnitelmissa ja niiden valvomisessa. Indewe QC Oy:n henkilöstöllä on useita IW-pätevyyksiä (IWE, IWI, IWT, IWS) ja laaja-alainen hitsauksen kokemustausta. Hitsaus- ja materiaaliteknisenä palveluna suoritamme myös  vaurioanalyysejä sekä niihin liittyviä korjaussuunnitelmien laatimista sekä korjaustyön valvontaa.

Suoritamme asiakasyrityksillemme hitsauskoordinaatiopalvelua, joka sisältää:

yrityksen hitsaustoimintojen koordinaatiotarvekartoitukset

hitsauksen laatujärjestelmän rakentamisen

jatkuvan hitsaustoimintojen koordinaation

pätevyyskoesuunnittelun

pätevyyskoevalvonnan

kaikkien hitsausrekisterien ylläpidon

menetelmäkoesuunnittelun

menetelmäkoevalvonnan

WPQR dokumentoinnin

vaadittujen tarkastuksien (NDT ja DT) järjestämisen

hitsausohjeistuksen laatimisen

hitsaustoimintojen kehityskohteiden kartoittamisen

kehityssuunnitelmien teon

Johtamisjärjestelmäpalvelut

Palvelemme asiakkaitamme laatujärjestelmien esim. ISO 9001, EN 3834, EN 1090 laatimiseen/rakentamiseen liittyvissä toimeksiannoissa ja toteuttamisessa yrityksen
tarpeiden mukaan. Tarjoamme tarvittaessa myös laatujärjestelmän  kokonaisvaltaisen ylläpidon ja hoitamisen (Laatupäällikköpalvelut). Autamme asiakkaitamme rakentamaan ja ylläpitämään eri toimintajärjestelmiä sekä teemme yhdessä yrityksen kanssa johdon katselmukset, sisäiset auditoinnit ja toimittaja-auditoinnit.