Toimittaja-arvioinnit

Alihankinnassa toimitusketjulla on suuri merkitys lopputuotteen laatuun. Ostaminenhan on helppoa. Helpompaa kuin itse tekeminen – Vai onko? Käytännössä ostajan on rakennettava vähintään yhtä hyvin toimiva kommunikaatio-, tuotanto- ja toimitusketju, kuin mitä tarvitaan tuotteiden omaan valmistukseen.

Toimittaja-arviointi auttaa määrittämään jo yhteistyön alkumetreiltä lähtien tuotanto- ja toimitusketjun puutteellisuudet ja tarvittavat kehityskohteet. Alkuvaiheessa toimittaja-arviointia voidaan käyttää

Yritykset ovat velvollisia seuraamaan ja varmentamaan ulkoisesti tuotetun tuotteen tai palvelun osana toimittajien valintaprosessia. Yhteistyön aikana pääpaino toimittaja-arvioinneissa on ongelmia aiheuttavien poikkeamien juurisyiden tunnistamisessa ja toiminnan jatkuvassa parantamisessa.

Toimittajien ja alihankkijoiden auditoinnit koostuvat auditointien suunnittelusta, mitoituksesta, toteutuksesta, raportoinnista sekä jatkotoimenpiteistä. Auditointien suunnittelu ja kohdentaminen sekä auditoitavien yritysten valinta suoritetaan yhteistyössä tilaajan kanssa. Auditoinneissa keskitytään johtamisen ja tuotannonohjauksen lisäksi erityisesti tekniseen arviointiin (hitsaus, painelaitevalmistus, metallin työstö, esivalmisteet, pintakäsittely, kokoonpano). Onnistunut toimittaja-auditointi antaa lopputulokseksi kattavan kuvan toimittajan toiminnasta, kyvystä tuottaa vaatimusten mukaisia tuotteita sekä mahdolliset ongelmakohdat tuotannon eri vaiheissa.